Baneoppsettet blir endret 2. april

For å få litt mer effektiv gange og mindre konflikter mellom hull så endres rekkefølgen hulla spilles i fra og med i dag.

Endringen er i området ved akebakken (se bildet) og nytt oppsettes finnes på www.lynghaugparken.no som nå vil plassen for offisielt banekart.

 

Det er viktig å være litt ekstra oppmerksom i starten inntil alle har fått med seg endringene.