Kommunen skal grave mer på banen og her er viktig sikkerhetsinfo

Fra mars og ut mai vil det bli anleggsaktivitet og arbeid i og omrkring dei røde markeringene på bildet.

Vi får holde hullene åpne som de er, men det er svært viktig at folk tar hensyn og tenker sikkerhet.

 

Kommunen skriver:

Rundt områdene hvor det jobbes vil det bli markert/sperret av slik at konflikt mellom publikum og arbeidene skal være avgrenset. Frisbeebanen kan benyttes som normalt mens arbeidene pågår. Man får se på arbeidene og avsperrede områder som naturlige hindringer som man må kaste rundt.

Dersom en frisbee skulle lande på innsiden av et avsperret område ber vi om at det opprettes kontakt med arbeiderne/gravemaskinfører før man går innenfor avsperret område for å hente frisbeen.

 

Så:

  • Ikke kast om du kan treffe noe eller noen (dette gjelder alltid)
  • Hopp over hol om det ikke kan spilles.  Feks om det er folk som jobber på det eller det står parkert en gravmaskin der (reff punktet over)
  • Avsperrede/markerte områder spilles som OB
  • Avtal/avklar med de som arbeider før du går inn og henter frisbee som er komt innenfor avsperringer / få de til å hente den for deg (spør høfflig)
  • Ikke riv ned / ødlegg avsperringer, gå rundt