Navn
Torbjørn Haugland
Dato
2009-09-30
Bane
Med kort 17
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
Feilregistrert på stormcuplista. Skulle være 4 på 10 og ikkje 9, men totalen stemmer uansett
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 29
Total 58
1Einar2 - Par 10Ut av dalen4 - Par
2Andedamen3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Dobbel mando6 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Ned i dumpen2 - Par 13Ned fra kanten3 - Par
5Opp mot kirken4 - Par 14Kanalen3 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Over vannet3 - Par
7Kirketårnet3 - Par 16Ned mot fotballbanen2 - Par
8Klippen3 - Par 17Rema kort3 - Par
9Rotveltet3 - Par 18Mandobjørka5 - Par