Navn
Trond Erik Brekke
Dato
2010-04-10
Bane
Med kort 17
Hva
Trening
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
Førsterunden. For mange feil.
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 33
Total 70
1Einar2 - Par 10Ut av dalen4 - Par
2Andedamen4 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Dobbel mando4 - Par 12HaugenHøyden4 - Par
4Ned i dumpen2 - Par 13Ned fra kanten3 - Par
5Opp mot kirken6 - Par 14Kanalen3 - Par
6Opp på haugen4 - Par 15Over vannet3 - Par
7Kirketårnet5 - Par 16Ned mot fotballbanen3 - Par
8Klippen5 - Par 17Rema kort4 - Par
9Rotveltet5 - Par 18Mandobjørka6 - Par