Navn
Trond Erik Brekke
Dato
2010-04-10
Bane
Med kort 17
Hva
Trening
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
Runde nummer 2 for dagen. Var ihjelsulten fra hull 3 av.
# Hull Score      # Hull Score
Ut 31 Inn 37
Total 68
1Einar3 - Par 10Ut av dalen6 - Par
2Andedamen2 - Par 11Langs kirken4 - Par
3Dobbel mando4 - Par 12HaugenHøyden4 - Par
4Ned i dumpen2 - Par 13Ned fra kanten3 - Par
5Opp mot kirken4 - Par 14Kanalen3 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Over vannet4 - Par
7Kirketårnet6 - Par 16Ned mot fotballbanen3 - Par
8Klippen4 - Par 17Rema kort4 - Par
9Rotveltet3 - Par 18Mandobjørka6 - Par