Navn
Trond Erik Brekke
Dato
2009-08-13
Bane
Med kort 17
Hva
Trening
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 34
Total 71
1Einar3 - Par 10Ut av dalen5 - Par
2Andedamen6 - Par 11Langs kirken4 - Par
3Dobbel mando3 - Par 12HaugenHøyden2 - Par
4Ned i dumpen3 - Par 13Ned fra kanten4 - Par
5Opp mot kirken5 - Par 14Kanalen4 - Par
6Opp på haugen4 - Par 15Over vannet3 - Par
7Kirketårnet4 - Par 16Ned mot fotballbanen3 - Par
8Klippen6 - Par 17Rema kort3 - Par
9Rotveltet3 - Par 18Mandobjørka6 - Par