Navn
Geir Myhr
Dato
2012-05-15
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 33 Inn 31
Total 64
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen5 - Dobbel-Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey