Navn
ole martin sakrisvold
Dato
2012-05-01
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 32 Inn 33
Total 65
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen5 - Dobbel-Bogey
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen4 - Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen4 - Bogey
9NR2 - Birdie 18Søten3 - Par