Regler for diskgolf

Reglene det spilles etter bestemmes av PDGA (Professional Disc Golf Association)

De komplette reglene finner en på PDGA sin regelside.

Det finnes pr i dag ingen komplett publisert norsk oversettelese av reglene.

Ein serie med regelartiklar der ulike tema gjennomgås (på norsk) finnes her

Merk! Artikkelen er sist endret for 2 år siden. Informasjonen kan være utdatert.

Forenklede regler for diskgolf

Dette er en kort oversikt over regler og sikkerhetskrav som det er nødvendig å kjenne til for å spille diskgolf på en grei og trygg måte.

Sikkerhet
Desse reglene er helt ufraviklige og må overholdes. En frisbee kan gjøre svært stor skade.
 • Aldri kast om det er fare for å treffe noen
 • Alltid stå bak den som kaster. Å stå på siden av kaster er ikke trygt nok.
 • Aldri kast om du ikke har mulighet til å se området der disken vil lande uten at noen spotter for deg
 • Aldri kast mot personer, dyr eller bygninger
Spillets gang
Kastrekkefølge ved utkast:
 • På første hull trekker man rekkefølgen om annet ikke er bestemt
 • På resterende hull er det den som gjorde det best på forrige hull som kaster først.
  • Er det likt mellom flere gjelder rekkefølgen fra forrige hull internt mellom desse
Videre kastrekkfølge:
 • Etter at alle har kastet utkast er det alltid den som ligger langst fra kurven som skal kaste.
Hvor kaster man fra ved 'teeof':
 • Utkastet er normalt 3 meter dypt og man kan kaste fra hvor man vil innad i dette området
 • En må slippe disken bak frontlinjen til utkastet, men har lov å tråkke over etter å ha sluppet disken
  • Det er ikke lov å være i kontakt med noe utenfor utkastet når du slipper disken
Hvor kaster man etterpå:
 • Etter teeoff markerer man punktet disken ligger på ved å legge en markør i forkant av denne
  • Det er lov å la disken ligge
 • Man må ha en fot bak dette punktet ved neste kast
 • Man må kontakt med bakken bak punktet når man slipper disken, men kan tråkke over etterpå (unntak, se putt)
 • Man kan maks stå 30 cm bak punktet når man kaster
 • Det er lov å ta tilløp så lenge punktene over blir overholdt
 • Det er lov å 'stege' til siden så lenge man ikke beveger seg nermere kurven og en har en fot bak disken
 • Er det ikke mulig å kaste fra der disken ligger kan man flytte den bakover fra korgen inntil det er mulig å kaste. Dette medfører ett straffekast.
Putt:
 • En putt er definert til å være et kast fra et punkt som ligger under 10 meter fra kurven
 • Man kan ikke trakke over punktet der man kaster fra ved putt - man skal 'oppvise kontroll' fær man trakker forbi punktet
  Dette betyr i praksis at det ikke er lov å 'stupe' over punktet for å putte
 • Disken skal kastes i kurven ...
OB - Out of Bounds
Enkelte områder på banen kan være definert som ulovlige eller OB.
 • Om disken blir liggende helt inne på (inkludert linjen som viser OB grense)
 • Er disken i OB får en et straffekast
 • Disken skal kastes fra det punktet den sist var 'god' (dvs ikke hvor den ligger)
 • Det er lov å trekke disken en meter inn på banen fra der den gikk i OB før man kaster neste kast
 • Dropzone/Dropbox - På enkelte baner er det gitt områder som det skal kastes fra etter å ha gått i OB
 • Man kan velge å kaste på nytt fra der en kastet sist (men får fortsatt straffekast)
 • Lokal særregel på Lynghaugbanen: Alle treff av bygninger gir direkte OB, og en skal kaste fra der disken sist var god før den traff bygningen
Mandatory/tvungen/Doglegs
En mandatory bestemmer en gitt bane som disken må ta, feks til høyre for en stolpe.

Om en kaster feil så er det to alternativt (bestemt i baneoppsettet (dvs ikke valgfritt)):
 • Man får et straffekast og må kaste fra et angitt punkt (en dropzone/dropbox)
Lost disk
Om man kaster en disk slik at den ikke blir funnet igjen regnes dette som 'lost disk'
 • Man har 2 minutter på seg til å lete etter disken fra man kommer fram til stedet der disken foventes å være.
 • Ved lost disk skal man kaste på nytt fra der man kastet fra når disken forsvann, samt man får et straffekast
 • Man er forpliktet til å hjelpe andre spillere med å lete etter disker som er forsvunnet
Andre regler
 • Man har ikke lov til å knekke eller bøye vekk greiner, busker eller gress som er veien for et kast
 • Det er lov å fjerne lause greiner og annet løst matriale fra stedet en skal kaste
 • Man har maks 30 sekund på seg til å gjennomføre kastet fra man er på punktet og klar til å kaste
Spirit of the game
Ingen av grenene innen frisbee har dommere - alt er basert på fairplay. Så generellt er det gruppen som bestemmer om det er tvil.
Er det fortsatt tvil skal skal tvilen komme kasteren til gode
Under spill bruker man normal høflighet. Når noen kaster står man i ro og lar være å lage lyd, slik at den som kaster kan konsentrere seg.