Baneoppsett er sist justert  Mars 2019

Husk at du som kaster alltid har 'vikeplikt' for andre brukere av parken - ikke kast om du kan lande i nærheten av noen.

 

Teksten under er alltid den som er gjeldende baneoppsett

 

 


Holbeskrivelser

1 - Par 3. OB på og over vei og grusbane, i kanalen

2 - Par 3. OB i og til høyre for kanalen. Drop på venstre side, ca 30 meter fram

3 - Par 3. OB på og over grusbane og vei. OB i vann

4 - Par 3.  Mando til venstre for første store bjørk(markert) - drop til venstre for samme tre. OB på og over veier og fotballbane.

5 - Par 4. OB-øy - må over grusvei for å være safe (ca 40m).  mando til venstre for markert tre -  Drop markert ved stubbe rett etter veien.  OB i kanalen, på broen, venstreside av kanalen. Ob slutter i kulverten (betongen på denne er OB), og går fra den og videre ut mot veien.  OB på og over alle veier.  Dropsone kan alltid brukes ved OB.

6 - Par 3. Mando til venstre for markert tre.  Drop bak kummelokk over vei foran mando.  OB på og over vei til høyre

7 - Par 3. Mando til venstre for tre. Drop markert ved tre.  OB på og over vei til høyre

8 - Par 3. OB på og over vei til høyre

9 - Par 3. OB på og over vei (laaaangt nede til venstre)

10 - Par 3. OB på og over vei, på kirken

11 - Par 3. OB på og over vei til venstre, på og over grusvei/kirke bak kurv

12 - Par 3. Trippel mando. Drop markert til høyre foran (stein-)mur.  OB på og over vei til venstre

13 - Par 3. OB på og over vei

14 - Par 3. OB på og over vei

15 - Par 3. Mando til venstre - mandolinjen går mot den tynne enslige furuen i fairwayen til 16, markert med malte pinner.  Drop markert.  OB på og over veier og parkering til høyre

16 - Par 3. Mando til venstre.  Drop markert.  OB på og over veier. 

17 - Par 3. OB på og over vei, på kirken. OB i hager bak korg

18 - Par 3. OB til venstre i hager (markert linje).  OB nedenfor murkant i bakkant. OB på og over vei laaaaangt til høyre