Vi har glemt å skryte over Jenny og Erlend - klubbmestrer 2023 !

 

Alle resultater finner du her!

 

Stor takk til alle som deltok - og en VELDIG STOR takk til arrangementskomiteen og bakere !