Innkalling til årsmøte i Stormkast - Bergen Frisbeeklubb 2023

[2023 01 23, Bergen]
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Stormkast - Bergen Frisbeeklubb.
 
Årsmøtet avholdes mandag 13. februar kl 1900. Eksakt sted vil en komme tilbake til. Informasjon rundt årsmøtet vil bli offentligjort i god tid før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.stormkast.no)
 
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 6. februar til post@stormkast.no.
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på. Det vil bli lagt informasjon om hvor en finner dette på klubbens hjemmeside (www.stormkast.no)
 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stormkast - Bergen Frisbeeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stormkast - Bergen Frisbeeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
 
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stormkast - Bergen Frisbeeklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Roar Gjøsæter kontaktes på roar@gjoseter.no eller på direktemelding på Facebook.
 
 
Velkommen til årsmøte!
 
 
 
Med vennlig hilsen
Styret

 

 

 

 


Kilde for bildet er Åsen Museum og Historielag
og det er delt under Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Fotograf / Photographer: Erling Sommervoll
Fotoeier / Photo owner: Åsen Museum og Historielag
Digitalisering / Digitizing: Arne Langås
Foto-ID / Photo ID: 001-0285

 

https://www.flickr.com/photos/aasenhistorie/50209496343/in/photostream/