Hull 11 har endelig fått egen tee !

Hull 11 har fått en fin egen tee - strengt tatt har den bare arvet den som var delt med hull 7, men den har i det minste fått nytt kunstgress ...


Den nye teen er plassert på nedsiden av steinen ved korg 6.


www.Lynghaugparken.no er oppdatert