Forbundet skal straks ha nytt trenerkurs og det kan være mulig at det er ledige plasser.

Absurd kort tidsfrist.

Er dette noke som du kan være intr i?

 

Ta kontakt for detaljer og fortell hvorfor klubben skal sende akkurat deg på kurs.

 

Styret vil gjøre en vurdering/siling av de som tar kontakt, så vi kan ikke garantere at alle/noen får muligheten (og vi er sent ute, så det er ikke sikkert at det er ledige plasser).

Klubben dekker påmelding og noen utgifter til trenerkurset gitt at du stiller opp for klubben i etterkanten og har/kan få politiattest. 

 

 

Merk at dette kurset skal være spesielt innrettet mot ungdomstrenere.

 

Les her


DATOER OG KLOKKESLETT FOR DE DIGITALE KURSKVELDENE
Torsdag 13.januar kl.18.00 – 19.00 (1t)
Oppstartsmøte: Introduksjon til Trener 1 kurset
Mandag 17.januar kl.18.00 – 20.00 (2t)
Modul 1: Trygge rammer
Onsdag 19.januar kl.18.00 – 20.00 (2t)
Modul 2: Relasjon
Mandag 24.januar kl.18.00 – 20.00 (2t)
 Modul 4, del 1: Aldersrelatert trening
Tirsdag 25.januar kl.18.00 – 21.00 (3t)
Modul 3: Motivasjon og læringsmiljø
Onsdag 26.januar kl.18.00 – 19.00 (1t)
Modul 4, del 2: Treningsplanlegging
Tirsdag 1.februar kl.18.00 – 19.00 (1t)  
Avslutningsmøte: Vi runder av del 1 av Trener 1
 
DEL 2 AV TRENER 1  
Kurshelg 2 vil være som før, med fysisk oppmøte, og holdes i Oslo-området senere på våren. Mer
informasjon med dato og sted for dette vil sendes ut til deltakere fra hver idrett senere.