Klubben skal skilte Lynghaugparken i 2022 og ønsker forslag til design på banekart og skiltdesign.

Vi venter (og har ventet en stund) på å få godkjent den fysiske delen av teeskilt og vil trenge noe å ha på det når det blir godkjent.

Dette er ikke en betalt jobb, men det vanker en klubbdisk eller to til den som ender opp med oppdraget.

Vi ønsker i første omgang forslag til ulike design basert på et hull.   Så velger vi et eller flere design å jobbe videre med og kommer med innspel på før det lages kart for alle hull. 


Design vil bli brukt både på teeskilt og på www.lynghaugparken.no/

 

Og kjenner vi banen og Lynghaugparken litt vil det nok og bli baneendringer neste sesong, men det tar vi når den tid kommer.


Banekart

Med banekart så tenker vi bare selve kartet.

Ønsker forslag til design basert på hull 16.

 

Vi ønsker at designet viser

 • 2 korgplasseringer (posisjon A og B)
 • Mando
 • Dropsone
 • En ob-linje på venstre side av fairwau fram til mando
 • indikasjon på hvor gå til neste utkast etter  å ha spillt hullet

Bonus

 • viser avstand til mando
 • viser terrenget på et vis

 

Format er i utgangspunktet stående A5, men kan og være liggende dersom det følger med et skiltdesign der det passer bedre

 

Vi ønsker endel standard "element" som kan gjennbrukes og som vi kan lage nye skilt med senere om det blir endringer og den som har tegnet ikke lenger er tilgjengelig.

 

 


Skiltdesign

Selve skiltet med all info om hullet og banekart

 

 • Hull nr
 • Hullnavn (ikke påkrevd)
 • Par
 • Lengde (til alle korgplasseringer dersom flere)
 • Høydeforskjell (om relevant)
 • Info om hullet (ob, mando, etc)
 • Link til www.lynghaugparken.no
 • Link til www.stormkast.no
 • Annen generell info dersom plass (dette kan være feks regler, #delparken-info, annen nyttig informasjon)
 • Teksten "Lynghaugparken frisbeegolfbane"  (ikke påkrevd)

 

Selve tallet på hull nr bør være relativt enkelt å endre senere dersom rekkeølgen på hull endres.  Feks at det legger til rett for at det limes et klistermerke over eller noe uten at designet som en helhet forsvinner.

 

Format er stående A4