Snøen er komt og det er viktig å minne folk på at frisbeekastere har vikeplikt for akere og skigåere.

Snøen gjør at deler av banen i Lynghaugparken ikke vil være spillbar.

Hull 6, 7, 8 og 9 skal ikke spilles når det er snø og akere og andre her.

Kastere har alltid vikeplikt, men nå når snøen kommer vil det erfaringsmessig komme svært mange personer i området ved disse hullene så da skal det rett og slett ikke kastes her.

En må og vurdere om alle andre hull på banen kan kastes trygt.

 

En kan kast hull 1 til 4 to ganger eller kast 10-13 to ganger om en må ut å spille.