Klubbmesterskapet får spesiallayout.

Oppsettet er kun for klubbmesterskapet - etterpå er det tilbake mot normalen.

 

Viktig at folk leser hulla nøye og ikke minst tenker sikkerhet. 
 
 
Hull 1
 
"Lang NAV" -
 
Dagens hull 1 i forlenget utgave - utkast markeres på grusveien bak dagens utkast.
Ny OB-linje til venstre i fairway er i spill
 
 
Hull 2    -OBS regel endringer
 
"Eagle maskinen"
 
Midlertidig hull. Utkast merkes på vei ca ved hjørne av grusbane mot rema. Korg er samme som dagens ob-øy.
Mando til høyre for dei store træra.
OB utenfor grusbane og merket området rundt korg.
 
Ikke kast om det går sivilister på grusbanen (dette gjelder i grunn alle hull).

Dropsone for mandobom og om du aldri har vært god er på grusbanen ved mandotreet
 
Par 4
 
 
Hull 3
"2 or not 2"
 
Nytt - Utkast merket bak stubbe over veien  ved bro. Ny kurv, frem og til venstre før veltet tre. OB på grusbane og i og over kanal.
 
Vis hensyn til fotgjengere - ikke sett bagger på veien og ikke kast når det kommer folk gående.
 
 
 
Hull 4
 
"Langs vannet"
Dagens hull 2
 

 
 
 Hull 5
 
Dagens hull 4 - "Inne i skogen".
 
Vær obs på de som spiller neste hull når du går til hullet.   
 
Følg med på de som spiller hullet etter når en står på tee. 
 
Hull 5 har vikeplikt.
 
 
 
Hull 6   - Obs regler her
 
"Kort mandobjørk" - en gamal klassiker.
 
Utkast på matte nær angleggsområdet.   Kurv like ved tee på hull 5.  
 
Mando til venstre for bjørk som er markert.  Dropsone like bak kummelokk foran bjørk ved bom.
 
OB på og over veien.
 
OBS OBS OBS - Sikkerhetsregler
 
Det skal brukes spotter for å se om det kommer noen på stien fra Rema/bro.
 
Det skal ikke kastes om det er folk på grusveien fra og med søppelspann ved kurv.  Blir det kastet mens det er folk der er det direkte diskvalifikasjon fra turneringen !
 
Om noen blir observert kastende der før turneringen med folk på veien så blir de nektet å starte.
 
 
Hull 7
 
"Dobbel mando som ikke er mando" - en enda eldre klassiker.
 
Utkast på asfalt, merkes i forkant.  Blir i praksis tvunget til å kaste mellom trær, men det er altså ikke mando.   Kurv oppe bak stor stein
 
OB på og over vei til høyre. Ikke kast om folk på vei til høyre.
 
 
 Hull 8
Dagens hull 6 - "Vinter 10"
 
 
Hull 9
Dagens hull 7 - "Ned i dumpen"
 
 
Hull 10
 
Dagens hull 8 med ny tee
 
 
Hull 11
 
"Haugen høyden classic" - lenger utgave med kurv nede på murkant.
 
OB til venstre fram til murkant, da den går til venstre og følge veien.
 
Bruk spotter og vær obs på neste tee.
 
 
 
 
Hull 12
 
"Hazard-øy med korg i sommerposisjon"
 
 
Hull 13
Dagens hull 11 - "Lekeplassen"
 
 

 Hull 14

 
"Par 4 med knekk" 
 
Utkast på asfalt ved furutre.   Rester av teemerking finnes på vei, vil bli markert utenfor vei, men ikke lov å stå utenfor.
 
Kurv oppe på klippe ved dueslag.
 
Trippel mando rett frem parallellt med asfaltvei i definert åpning i skogen.   Det er den "smaleste åpningen" som gjelder.    Dropsone markert ved venstre mandotre.
 
 
OB på og til venstre for asfaltvei.
 
Har vikeplikt for hull 15 og hull 18.
 
Direkte diskvalifkasjon om en kaster når det er folk på asfaltvei !
 
 
 
Hull 15
Dagens hull 12 - "Den som før var surra"
 
 
 
Hull 16
 
Dagens hull 13 - "Olga Marie"
 
 
 
Hull 17
 
Dagens hull 14 - "Over dalen"
 
 
 
Hull 18
 
Nytt ut av dalen -"Bakvendt ut av dalen"
 
Mando er snudd - må til høyre for mandotre.  Dropp like til høyre for tre (ikke merket)
 
Korg i ny posisjon.