Kommunen har lagd treningsfelt for frisbeegolf på Slettebakken !

På Slettebakken mellom Bergenshallen og Fysak har Bergen kommune nå i sommer etablert et treningsfelt for frisbeegolf.  Klubben har vært med på befaring og har rådgitt kommunen under planleggingen.

Her er det god plass til lange driver, to korger til å puttetrene på og flere lysmaster som er perfekte til  bruke som "mandoer" og å trene kurvede kast rundt.

 

Feltet er midlertidig, hele området skal på sikt graves opp, men en har altså nå i sommer en unik mulighet til å få kastet så mye en orker på et eget kastefelt !