Å festa og løysa ein bagtag har vist seg svært vanskelig for mange.

Me har tidligare år sett at den "tekniske" bruken av bagtaggen har vært svært svært vanskelige for mange.  I år skal me prøve gjera da litt lettare for folk gjennom denne artikkelen så flott om du deler dette med dei du kjenner som trenger ei innføring i bagtaggens mer eller mindre innviklede verden.Me gjer dåke her er ei lita oppskrift på korleis

 • montere bagtaggen
 • feste baggtaggen til frisbeebaggen
 • løysna bagtaggen frå frisbeebaggen

 

 

Montere bagtaggen

Bagtaggen består av tag og hempe.  Desse to høyrer samman og må monteres før du kan ta i bruk taggen din.

Etter at taggen er montert skal det ikkje være behov for å separere dei to - dei to er eit!

 Figuren over lese du frå venstre mot høyre, ovenfrå og ned  (som vist på bildet til høgre). 
 1. Finn fram hempa og taggen
 2. Trekk ca 1/3 av hempa gjennom åpningen i taggen, fra biledsida mot tallsida
 3. Legg dei to delene av hempa langs kvarandre
 4. Trekk den lengste delen av hempa gjennom den kortaste delen av hempa
 5. Trekk i den lengste delen av hempa slik at den "trekker inn" den kortaste enden av hempa
 6. Ingen av deler av hempa skal kryssa kvarandre
 7. Tallsida skal sjå slik ut - ingen kryssingar
 8. Du har no ein ferdig montert bagtag !

 

Feste bagtaggen til baggen

Taggen din skal alltid være festet synlig på baggen din.  Du fester den feks med ein karabinkrok eller til ei løkka på baggen. 

Å feste den med karabinkrok bør alle klare, greier du ikkje da bør du levere taggen tilbake ...

 
Hempa og taggen skal aldri måtte skilles fra kvarandre - gjere du da så har du gjort noke veldig feil.

 Figuren over lese du frå venstre mot høyre, ovenfrå og ned  (som vist på bildet til høgre).

 1. Finn fram den ferdigmonterte bagtaggen og noke du skal feste den på.  På bildet brukes ein sjakkel, dette er kun eit eksempel på noke du kan feste taggen i, det er ikkje eit krav om å feste bagtaggen til ein sjakkel. Einaste kravet er at bagtaggen festast til frisbeebaggen. Me omtaler her sjakkelen som festet og festet kan altså være kva som helst på baggen din som gjere at bagtaggen vil henge fast.
 2. Trekk enden av hempa gjennom festet
 3. Trekk hempa så langt inn gjennom festet som det går.  Når me skriver som det går betyr det ikke det av full kraft og at du skal dra det du er god for. Dra så langt inn som fornuftig uten å bruke kraft.
 4. Strekk enden av hempa ned langs venstre kanten av taggen slik at den kommer ned under kortsida av taggen
 5. Strekk enden hempa mot høgre langs kortsida av taggen
 6. Strekk enden hempa slik at den går forbi kortsida av taggen på høgre sida av taggen
 7. Hempa skal nå henge laust på høgre sida av taggen
 8. Trekk ned taggen slik at hempa fester seg fint på festet.  Bagtaggen er no montert på frisbeebaggen

 

Løyse baggtaggen fra baggen

Om du skal skifte tag med nokon må du løyse taggen din fra baggen.  Også dette har vært fantastisk vanskelig å få til for enkelte tidligere og medførst store problem.

Taggen og hempa skal igjen ikkje trenge bli løyst fra kvarandre på noke tidspunkt.