Det er gjort noen mindre endringer på hull 5 for at det ikke skal være så slemt mot de som ikke kaster så langt, samt OB er blitt bedre markert for å unngå ulik 'dømming'.

Ny beskrivelse av hullet er nå

5 - Par 4. OB på og over grusbanen og 'den store' grusveien som går rundt parken. OB i og til venstre for kanalen. OB på bro. Dropsone kan brukes ved OB.  Mando til venstre for markert tre, dropsone ved bom.

Dette innebærer at området fra tee fram til dropsone ikke lenger er OB.  Dette inkluderer grus-stien som går til broen.

 

Videre er OB i kanalen bedre markert  vha hvite pinner som vist på bildene.  Husk at OB-linjen er endel av OB, så disken må ligge litt inn på godt område for å ikke være OB.   Du kan alltid velge å bruke dropsone når du går OB på dette holet.

 

Du finner hele baneoppsettet her