Årsmøtet i klubben ble avhold sist mandag og en har nå en ferdigsignert protokoll.

Det var ingen store saker som ble tatt opp, så ingen dramatiske vedtak.

Klubbkontigenten er fortsatt 200/400 kroner pr år, alt etter om du ønsker NAIF lisens eller ikke.

Alle første gangsmedlemmer vil få en klubbdisk.

 

Medlemsregistreringen for 2019 finner du her

 

 

Medlemmer av klubben som ønsker å lese årsmøteprotokollen kan sende en epost til styret@stormkast.no