Styret innkaller herved til årsmøte i Stormkast - Bergen Frisbeeklubb.

Årsmøtet avholdes den 4. mars kl 1900 i Kokstaddalen 27.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 22. februar til styret@stormkast.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

 styret