Kommunen har nå fjernet gjerdet rundt kanalen på hull 5 og reglene for dette er dermed oppdatert.

Det er OB nede i kanalen og på venstre side av denne.  OB stopper ved kulverten, der betongen er grensen (som er OB).   Den fortsetter fra kulverten og ut mot veien (se bilde).

Merk at disken ikke trenger ligge i vannet i kanalen for å være OB, den skal bare ligge nedenfor 'flaten'.