Stormkast inviterer til årsmøte 22.01.2018 klokken 18. Sted er enda ikke avklart, men blir offentliggjort så snart det er klart.

Saksliste er sendt ut på e-post, og på Facebook. Saksdokumenter kommer i løpet av morgendagen.