Til årets klubbmeisterskap blir ny logo presentert, samt da er gjort ein liten oppdatering av den grafiske profilen på sosiale og usosiale medie.

Facebook gruppa har fått seg eit litt freshare profilbilde samt at klubben no og har skaffa seg ei Facebook side som blir ein meir offisiell kanal for styret.

Ein Instagram konto er oppretta for å spre bilder av da som skjer og websida har fått seg nye farger.