Som medlem av Stormkast - Bergen frisbeeklubb er du med i den eldste og beste frisbeeklubben i Bergen!

 

Stormkast er store i frisbeegolf og har et relativt nystartet (men erfaren!) ultimate frisbeelag.

Som medlem får du tilgang til klubbens treninger og konkurranser, og du er med å støtte vedlikehold av eksisterende og opparbeiding av flere frisbeegolfbaner i og rundt Bergen.

Stormkast er en del av Norges Idrettsforbund under forbundet Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF). 

  

Medlemskap Stormkast

Medlemskap i Stormkast koster for 2022 kun

  • 300 kroner for seniorer (fyller 19 år eller mer i løpet av 2022)
    • Inkluderer obligatorisk grunnlisens fra NAIF
  • 200 kroner for juniorer (fyller 18 år eller mindre i løpet av 2022)
    • Inkluderer obligatorisk grunnlisens fra NAIF

Er det første gang du melder deg inn i klubben får du også en frisbee !
(Du må selv ta kontakt med styret innen rimelig tid for å få denne)

 

Nytt medlem - registrer deg her

  

Eksistrende medlemmer skal ha fått tilsendt faktura pr epost

 

 

Lisenser

Forbundet tilbyr mange ulike lisenser, både obligatoriske og frivillige.

 

Grunnlisens - Obligatorisk for alle

Fra 2022 har det blitt innført obligatorisk grunnlisens for alle som er medlem av en frisbeeklubb knyttet til forbundet.

Lisensen inneholder en forsikring som gjelder både under konkuranser og all trening relatert til frisbee (inkludert egentrening).

Stormkast har valgt å inkludere denne i medlemsavgiften og betaler den for deg.  

Vær obs på at det kan gå to uker eller mer fra du har betalt medlemskap til klubben betaler grunnlisens.  

Grunnlisensen er personlig og det er ditt eget ansvar at denne blir betalt, dette selv om klubben skal betale den for deg.

 

 

Spillerlisens - Frivillig - men påkrevd i endel tilfeller

Lisensen er frivillig, og koster for 2022 bare 150 kroner i tillegg til grunnlisensen.

Juniorer trenger IKKE denne lisensen - grunnlisensen fungerer også som spillerlisens!

Det er påkrevd med lisens for å spille NM, Norgescup i frisbeegolf, for å spille i Ultimate Serien og i endel "tour turneringer"  (sannsynligvis også for Vestkysttouren).

Du er selv ansvarlig for å betale lisens og at du har gyldig lisens når du trenger det

Ta kontakt med klubben (styret@stormkast.no) så blir det skrevet ut lisens.  Husk å gjøre dette i god tid (minst 14 dager) før du trenger lisensen.

 

Utvidet spillerlisens - Frivillig

Det er mulig å løse utvidet lisens. Denne gir bedre forsikringsvilkår og koster 240 kroner ekstra både for juniorer og seniorer

Les om utvidet lisens her.

Ta kontakt med klubben (styret@stormkast.no) så blir det skrevet ut lisens, men du kan også gjøre dette fra Min idrett. 

 

Ultimate-lisens - Frivillig

Lisensen er frivillig og koster 150 kroner i tillegg til grunnlisensen.

Juniorer trenger IKKE denne lisensen - grunnlisensen fungerer også som spillerlisens!

Ultimatelisensen følger ikke kalenderåret, men følger ultimatesesongen.  Lisensen er gyldig fra 1./7 til 30./6 påfølgende år.

Det skal ikke være nødvendig å ha ultimatelisens og spillerlisens samtidig så lenge en har en som er gyldig.  Men er er ting litt uklare nett nå mtp feks grunnlisens som er påkrevd.

 

Ultimatelisensen er påkrevd for NM og US.

 

Oppgradere fra grunnlisens

Klubben betaler grunnlisens for alle (men du er selv ansvarlig for at dette blir gjort).

For å få en høyere lisens kan du selv gå inn på MinIdrett og endre nivå.

Les mer om det her

 

PDGA medlemskap

PDGA (Professional Disc Golf Association) er organisasjonen som organiserer frisbeegolf på et overordnet nivå og bestemmer reglene for frisbeegolf. Som medlem av PDGA bygger du en 'rating' når du deltar i PDGA sanksjonerte turneringer (de fleste litt større turnering i Norge er PDGA sanksjonert) som er et utrykk på hvor bra du har spillt og hva nivået ditt som spiller er.

Medlemskap i PDGA er frivillig, men for endel større turneringer er det påkrevd med PDGA medlemskap og for mange turneringer brukes PDGA-ranking til å styre påmelding.

Du melder deg inn PDGA her.

 

Regleksamen / Official eksamen / TD eksamen

Endel turneringer krever at en i tillegg til å være PDGA medlem også må ha gyldig regeleksamen.

Testen er "åpen bok" og du kan prøve så mange ganger du vil.  Når du greier den koster det 10$ å registrere dette og den er da gyldig i 3 år.

 

Du kan ta regeleksamen her.

 

Klubben jobber med å få til "eksamenskveld" der vi sammen ser på reglene og prøver å få folk gjennom eksamen.