Som medlem av Stormkast er du medlem av den ledende frisbeeklubben i Bergen.

 

Gjennom medlemskapet bidrar du til at Stormkast for å større gjennomslag mot myndigheter og organisasjoner i forhold til å utvikle baner og gi økt tilbud til alle frisbeeinteresserte.

Du får også delta på klubbmesterskap, får årlig klubbdisk (ev spillerlisens om du ønsker det), mulighet til å påvirke klubben videre, mm

 

Det er også krav om å være medlem av en klubb om du ønsker å løse lisens og spille norgescup og norgesmesterskap.

 

NB! Lageret av medlemsdisker nå fylt opp igjen. Medlemsdisker leveres normalt ut ifm. ukesgolf. Ta kontakt med styret for å avtale nærmere. 

 

 

Meld deg inn på skjemaet du finn her