Som medlem av Stormkast - Bergen frisbeeklubb er du med i den eldste og beste frisbeeklubben i Bergen!

 

Stormkast er store i frisbeegolf og har et relativt nystartet (men erfaren!) ultimate frisbeelag.

Som medlem får du tilgang til klubbens treninger og konkurranser, og du er med å støtte vedlikehold av eksisterende og opparbeiding av flere frisbeegolfbaner i og rundt Bergen.

Stormkast er en del av Norges Idrettsforbund under forbundet Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF). 

 

 

Registrering av medlemskap 2022 kommer

 

Medlemskap Stormkast

Medlemskap i Stormkast koster for 2021 kun

  • 200 kroner for seniorer (fyller 19 år eller mer i løpet av 2021)
  • 100 kroner for juniorer (fyller 18 år eller mindre i løpet av 2021)

Er det første gang du melder deg inn i klubben får du også en frisbee !
(Du må selv ta kontakt med styret for å få denne)

Du melder deg inn her

Medlemskap løst etter 1. november gjelder også for påfølgende kalenderår.

 

NAIF lisens

Forbundet tilbyr lisens for både frisbeegolf og ultimate.

Lisensen er frivillig, men koster for 2021 bare 250 kroner og inneholder en forsikring som gjelder både under trening og konkurranse organisert gjennom klubb/forbund, samt under egentrening.

Det er påkrevd med lisens for å spille NM, Norgescup i frisbeegolf og for å spille i Ultimate Serien. Du er selv ansvarlig for å betale lisens og at du har gyldig lisens.

Ta kontakt med klubben (styret@stormkast.no) så blir det skrevet ut lisens.  Husk å gjøre dette i god tid (minst 14 dager) før du trenger lisensen.

Du må ha betalt medlemskontigent før du kan få lisens.

 

Utvidet lisens

Det er mulig å løse utvidet lisens. Denne gir bedre forsikringsvilkår og koster 240 kroner ekstra.

Les om utvidet lisens her. Du løser selv utvidet forsikring.

 

PDGA medlemskap

PDGA (Professional Disc Golf Association) er organisasjonen som organiserer frisbeegolf på et overordnet nivå og bestemmer reglene for frisbeegolf. Som medlem av PDGA bygger du en 'ranking' når du deltar i PDGA sanksjonerte turneringer (de fleste litt større turnering i Norge er PDGA sanksjonert) som er et utrykk på hvor bra du har spillt og hva nivået ditt som spiller er.

Medlemskap i PDGA er frivillig, men for endel større turneringer er det påkrevd med PDGA medlemskap og for mange turneringer brukes PDGA-ranking til å styre påmelding.

Du melder deg inn PDGA her.