Stormkast er underlagt Norges Idrettsforbund.

Lov for Stormkast – Bergen frisbeeklubb, stiftet 19.04/1999, med senere endringer, senest av 2019 12 30