Folk ta hensyn til andre brukere av parken !

Ikkke kast om det er minste mulighet til å treffe mennesker eller dyr, du SKAL vente til det er heilt klart.

Merk! Artikkelen er sist endret for 6 år siden. Informasjonen kan være utdatert.

Da skjer javnlig at både gammle og spesiellt nye spillere holder på å treffe folk som ikke er med å spille.

Er det i det hele tatt en mulighet for å treffe noe, så SKAL EN IKKE KASTE.

Det er ikke snakk om folk som er der du har tenkt å treffe men og om noen står der du kan treffe.

Vent ALLTID til 'hinderet' har flyttet seg før du kaster, ev gå bort og spør høfflig  om de kan flytte seg - IKKE rop og vink for å få folk til å flytte seg, enten vent eller spør høffelig.

 Dette gjelder selvfølgelig spesiellt de hulla som går langs og mot vei, men vær også oppmerksom og hensynsfull andre steder og dette gjelder både helt nye spillere såvell som erfarne spillere (som burde ha lært dette etter en stund)

 

 

 

Billedinfo:
https://pixabay.com/en/elderly-wrinkled-man-old-aged-152866/