Søndre Hetlevik banen ligger i Loddefjord, like ved Haakonsvern orlogsstasjon.

Dette er den andre banen som Stormkast har ansvar for.

 

Tanken var at banen skulle være en ekstra nybegynnervennlig bane med relativt korte hull.  Men den har et element som skremmer mange nybegynnere, nemmelig vann ...

Desverre har det vist seg vanskelig å få kommunen med til å slå området banen ligger i, så på sensommer og høst er banen tidvis lite spillbare pga høyt gress.

 

Banen består av 5 korger som blir utnyttet svært godt og en kan spille enten 9 eller 18 hull.

 

Mange hull på få korger gir mange kryssninger, men tåler du å vente på andre kastere så får du her en veldig hygglige liten bane

 

På banens egen side finner du gjeldene baneoppsett

 

De første 9 hullene er noe lettere enn de siste 9, men de siste 9 bruker også noen av hullene fra de første 9... 

 

 En mer uformell beskrivelse av banen finner du her