Du kan komme i kontakt med Stormkast på post@stormkast.no 

Siden det er frivillige som sitter i styre og stell må en påregne at det kan ta et par dager før en får svar.

 

Det er og mulig å spørre på Stormkast sin Facebook gruppe, men da får kanskje mer uformelle svar og ikke nødvendigvis fra klubben/styret.