Navn
Linn Lande
Dato
2011-08-18
Bane
18-hull
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 58 Inn 52
Total 110
1Hull 016 - Par 10Hull 105 - Par
2Hull 0210 - Par 11Hull 115 - Par
3Hull 036 - Par 12Hull 126 - Par
4Hull 045 - Par 13Hull 136 - Par
5Hull 058 - Par 14Hull 145 - Par
6Hull 064 - Par 15Hull 158 - Par
7Hull 078 - Par 16Hull 166 - Par
8Hull 086 - Par 17Hull 174 - Par
9Hull 095 - Par 18Hull 187 - Par