Navn
Andreas Horváth Isaksen
Dato
2019-09-03
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874872
# Hull Score      # Hull Score
Ut 26 Inn 24
Total 50
1Hull 14 - Bogey 10Hull 102 - Birdie
2Hull 22 - Birdie 11Hull 113 - Par
3Hull 33 - Par 12Hull 122 - Birdie
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 142 - Birdie
6Hull 62 - Birdie 15Hull 153 - Par
7Hull 73 - Par 16Hull 162 - Birdie
8Hull 82 - Birdie 17Hull 173 - Par
9Hull 92 - Birdie 18Hull 184 - Bogey