Navn
Johan Pettersen
Dato
2019-08-06
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874868
# Hull Score      # Hull Score
Ut 33 Inn 33
Total 66
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 24 - Bogey 11Hull 117 - Quadruple-Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 123 - Par
4Hull 44 - Bogey 13Hull 134 - Bogey
5Hull 54 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 63 - Par 15Hull 154 - Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 173 - Par
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par