Navn
Johnny Sognnes
Dato
2019-07-30
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874867
# Hull Score      # Hull Score
Ut 35 Inn 37
Total 72
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 124 - Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 135 - Dobbel-Bogey
5Hull 55 - Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 64 - Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 73 - Par 16Hull 165 - Dobbel-Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 184 - Bogey