Navn
Atle Duggås
Dato
2019-07-23
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874866
# Hull Score      # Hull Score
Ut 41 Inn 31
Total 72
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 114 - Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 123 - Par
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 57 - Trippel-Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 67 - Quadruple-Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par