Navn
Johnny Sognnes
Dato
2019-07-09
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874864
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 33
Total 67
1Hull 13 - Par 10Hull 104 - Bogey
2Hull 24 - Bogey 11Hull 113 - Par
3Hull 34 - Bogey 12Hull 125 - Dobbel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 64 - Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 75 - Dobbel-Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par