Navn
Mathias Simonsen
Dato
2019-06-18
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874861
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 34
Total 68
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 10Hull 104 - Bogey
2Hull 23 - Par 11Hull 114 - Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 123 - Par
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 144 - Bogey
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 83 - Par 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 184 - Bogey