Navn
Vegard Grindheim
Dato
2018-09-18
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 10 (10 kr) og acepott (10 kr)
Resultat importert fra DGMetrix result id 700251
# Hull Score      # Hull Score
Ut 32 Inn 35
Total 67
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 24 - Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 127 - Trippel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 64 - Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 73 - Par 16Hull 165 - Dobbel-Bogey
8Hull 83 - Par 17Hull 173 - Par
9Hull 95 - Dobbel-Bogey 18Hull 183 - Par