Navn
Rune Åbø
Dato
2010-09-04
Bane
Høst 2010
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 30
Total 60
1Søten4 - Par 10Ut av dalen3 - Par
2Mandobjørka4 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Dobbel mando3 - Par 12HaugenHøyden4 - Par
4Ned i dumpen2 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Lekeplassen4 - Par 14Kanalen4 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Langs vannet4 - Par
7Kirketårnet langt3 - Par 16Einar2 - Par
8Klippen4 - Par 17Andedamen4 - Par
9Rotveltet3 - Par 18Hatten3 - Par