Navn
Eirik Nybakken
Dato
2018-08-07
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 700242
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 34
Total 68
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 114 - Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 124 - Par
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 144 - Bogey
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par