Navn
Kyrre Sørensen
Dato
2018-07-03
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 2 (10 kr.) og acepott (10 kr.)
Resultat importert fra DGMetrix result id 700232
# Hull Score      # Hull Score
Ut 41 Inn 37
Total 78
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 114 - Bogey
3Hull 36 - Trippel-Bogey 12Hull 126 - Dobbel-Bogey
4Hull 45 - Dobbel-Bogey 13Hull 134 - Bogey
5Hull 55 - Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 64 - Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 185 - Dobbel-Bogey