Navn
Tommy Nesse
Dato
2018-07-03
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 2 (10 kr.) og acepott (10 kr.)
Resultat importert fra DGMetrix result id 700232
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 33
Total 63
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 22 - Birdie 11Hull 114 - Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 125 - Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 134 - Bogey
5Hull 55 - Bogey 14Hull 142 - Birdie
6Hull 63 - Par 15Hull 154 - Bogey
7Hull 73 - Par 16Hull 164 - Bogey
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 92 - Birdie 18Hull 183 - Par