Navn
Rune Åbø
Dato
2010-08-29
Bane
2010
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 29
Total 63
1Søten5 - Par 10Ut av dalen4 - Par
2Mandobjørka6 - Par 11Langs kirken4 - Par
3Dobbel mando3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Ned i dumpen2 - Par 13Ned fra kanten3 - Par
5Lekeplassen4 - Par 14Kanalen3 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Kirketårnet langt4 - Par 16Einar4 - Par
8Klippen4 - Par 17Andedamen2 - Par
9Rotveltet3 - Par 18Hatten3 - Par