Navn
Martin Godal
Dato
2010-08-24
Bane
2010
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 30
Total 67
1Søten4 - Par 10Ut av dalen3 - Par
2Mandobjørka6 - Par 11Langs kirken4 - Par
3Dobbel mando4 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Ned i dumpen3 - Par 13Ned fra kanten5 - Par
5Lekeplassen4 - Par 14Kanalen2 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Langs vannet4 - Par
7Kirketårnet langt4 - Par 16Einar3 - Par
8Klippen6 - Par 17Andedamen2 - Par
9Rotveltet3 - Par 18Hatten4 - Par