Navn
Cristian Del Rio
Dato
2018-05-01
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 18
Resultat importert fra DGMetrix result id 611716
# Hull Score      # Hull Score
Ut 41 Inn 38
Total 79
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 114 - Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 126 - Dobbel-Bogey
4Hull 46 - Trippel-Bogey 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 145 - Dobbel-Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 165 - Dobbel-Bogey
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 95 - Dobbel-Bogey 18Hull 184 - Bogey