Navn
Stein Ødegård
Dato
2018-05-01
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 18
Resultat importert fra DGMetrix result id 611716
# Hull Score      # Hull Score
Ut 22 Inn 28
Total 50
1Hull 13 - Par 10Hull 102 - Birdie
2Hull 22 - Birdie 11Hull 113 - Par
3Hull 33 - Par 12Hull 124 - Par
4Hull 42 - Birdie 13Hull 133 - Par
5Hull 53 - Birdie 14Hull 143 - Par
6Hull 62 - Birdie 15Hull 154 - Bogey
7Hull 72 - Birdie 16Hull 163 - Par
8Hull 83 - Par 17Hull 174 - Bogey
9Hull 92 - Birdie 18Hull 182 - Birdie