Navn
Rune Åbø
Dato
2010-08-17
Bane
2010
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
Elendig runde..
# Hull Score      # Hull Score
Ut 35 Inn 33
Total 68
1Søten5 - Par 10Ut av dalen5 - Par
2Mandobjørka5 - Par 11Langs kirken4 - Par
3Dobbel mando4 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Ned i dumpen2 - Par 13Ned fra kanten2 - Par
5Lekeplassen4 - Par 14Kanalen5 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Langs vannet4 - Par
7Kirketårnet langt6 - Par 16Einar3 - Par
8Klippen4 - Par 17Andedamen3 - Par
9Rotveltet2 - Par 18Hatten4 - Par