Navn
Roar Gjøsæter
Dato
2017-03-28
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 25
Total 55
1Par 33 - Par 10Par 33 - Par
2Par 47 - Trippel-Bogey 11Par 32 - Birdie
3Par 34 - Bogey 12Par 43 - Birdie
4Par 33 - Par 13Par 33 - Par
5Par 32 - Birdie 14Par 33 - Par
6Par 33 - Par 15Par 33 - Par
7Par 33 - Par 16Par 33 - Par
8Par 53 - Eagle 17Par 33 - Par
9Par 32 - Birdie 18Par 32 - Birdie