Navn
Trond Erik Brekke
Dato
2017-03-28
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 33 Inn 32
Total 65
1Par 33 - Par 10Par 33 - Par
2Par 44 - Par 11Par 33 - Par
3Par 34 - Bogey 12Par 45 - Bogey
4Par 34 - Bogey 13Par 33 - Par
5Par 33 - Par 14Par 33 - Par
6Par 34 - Bogey 15Par 34 - Bogey
7Par 33 - Par 16Par 34 - Bogey
8Par 55 - Par 17Par 34 - Bogey
9Par 33 - Par 18Par 33 - Par