Navn
Endre Olsen
Dato
2017-03-28
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 33
Total 70
1Par 33 - Par 10Par 33 - Par
2Par 46 - Dobbel-Bogey 11Par 33 - Par
3Par 34 - Bogey 12Par 46 - Dobbel-Bogey
4Par 35 - Dobbel-Bogey 13Par 34 - Bogey
5Par 33 - Par 14Par 34 - Bogey
6Par 34 - Bogey 15Par 34 - Bogey
7Par 33 - Par 16Par 33 - Par
8Par 56 - Bogey 17Par 33 - Par
9Par 33 - Par 18Par 33 - Par